RUMAHprivasi

Dasar Privasi

Privasi dan keselamatan maklumat anda adalah sangat penting bagi kami.
Sila lihat dasar privasi penuh di bawah untuk mengetahui lebih lanjut.

 1. pengenalan

Dasar privasi ini menerangkan cara syarikat kami dan ahli gabungannya mengumpul dan menggunakan maklumat anda. Dasar privasi kami terpakai kepada semua orang yang melawat dan menggunakan tapak web kami, syarikat kami dan perkhidmatan dalam talian, dan tapak web serta perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh ahli kami (secara kolektif dirujuk sebagai "tapak"). Syarikat gabungan ialah entiti yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh syarikat kami, atau entiti yang dikawal atau dikawal bersama oleh syarikat kami. Rujukan kepada "kesihatan asas", "kami", "kami" atau "kami" dalam dasar privasi ini merujuk kepada entiti yang bertanggungjawab untuk pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda, biasanya entiti yang memperoleh data peribadi anda dalam setiap kes di bawah. Entiti ini juga dipanggil pengawal data. Dasar privasi ini tidak meliputi tapak web dan perkhidmatan dalam talian yang dikendalikan oleh syarikat kami atau syarikat gabungan kami. Laman web dan perkhidmatan dalam talian ini mempunyai dasar privasi yang berasingan dan tidak dikaitkan dengan dasar privasi ini atau digabungkan melalui rujukan. Dasar privasi yang berbeza juga boleh digunakan pada bahagian lain tapak web kami, seperti kawasan yang dilindungi kata laluan atau halaman web yang digunakan untuk pengambilan dalam talian. Dasar privasi kami hanya terpakai kepada aktiviti yang kami lakukan di laman web ini dan tidak digunakan untuk aktiviti yang "luar talian" atau tidak berkaitan dengan tapak web ini. Dasar privasi ini telah dimasukkan ke dalam terma dan syarat kami, dan perkara yang sama terpakai apabila anda menggunakan tapak web kami. Dengan menggunakan laman web ini dan memberikan data peribadi anda dan maklumat lain melalui laman web ini, anda mengakui bahawa data peribadi anda akan diproses mengikut terma dasar privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan amalan yang diterangkan dalam dasar privasi ini, sila jangan berikan kami data peribadi anda atau berinteraksi dengan tapak web dengan cara lain. Kami berhak untuk mengubah suai dasar privasi ini pada bila-bila masa. Jika kami membuat sebarang perubahan besar pada dasar privasi kami, kami akan memberikan notis di tapak web ini sebelum perubahan itu berkuat kuasa. Anda boleh menentukan tarikh semakan terkini dasar privasi ini dengan merujuk pada tarikh "terakhir dikemas kini" di atas. Anda boleh melihat versi terkini dasar privasi ini. Kami mengesyorkan agar anda sentiasa menyemak dasar privasi untuk sebarang perubahan.

 

 1. Apakah data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda?

Data peribadi yang digunakan dalam dasar privasi ini merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti, atau seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang yang berkenaan. Apabila anda melawati tapak web kami dan secara sukarela berinteraksi dengannya, kami akan mengumpul data peribadi berikut:
Nama pertama dan terakhir anda;
Nama syarikat;
Alamat Protokol Internet (IP);
Maklumat hubungan (contohnya, nombor telefon, alamat e-mel);
atau, Maklumat lain yang anda berikan secara sukarela.

 

 1. Bilakah kami mengumpul data peribadi tentang anda?

Melainkan anda secara sukarela memilih untuk mendedahkan maklumat tersebut, syarikat kami tidak akan mengumpul sebarang data peribadi daripada anda melalui laman web ini. Kami mungkin meminta anda memberikan data peribadi tertentu pada masa dan tempat yang berbeza di tapak web. Dalam sesetengah kes, jika anda memilih untuk tidak memberikan kami data peribadi yang diminta, anda mungkin tidak dapat mengakses semua kandungan laman web ini atau mengambil bahagian dalam semua fungsinya. Sebagai contoh, kami mungkin mengumpul data peribadi daripada anda apabila anda melakukan tindakan berikut:
Beli produk daripada syarikat kami melalui laman web kami;
Buka atau balas e-mel kami;
Apabila anda secara sukarela memberikan maklumat kepada kami melalui tinjauan pelanggan, kami boleh memautkannya kepada data peribadi yang telah kami kumpulkan sebelum ini tentang anda;
Hubungi perkhidmatan pelanggan, gunakan fungsi "sambung" kami untuk bercakap dengan wakil syarikat kami, atau gunakan alat sokongan pelanggan kami;
Sambung, paut atau "kongsi" tapak web kami melalui laman rangkaian sosial;
Jika anda memberikan kami data peribadi pihak ketiga, ini bermakna anda telah memberikan notis kepada pihak ketiga dan telah diberi kuasa oleh pihak ketiga untuk memberikan maklumat tersebut.

 

 1. Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi?

Syarikat kami menggunakan data peribadi yang kami kumpulkan untuk memberi anda perkhidmatan atau membuat perjanjian kontrak dengan anda apabila anda melawati laman web kami. Ini termasuk:
Buat akaun laman web dalam talian untuk anda mengikut keperluan anda;
Menyediakan perkhidmatan pelanggan (contohnya, jawab soalan anda atau balas permintaan);
Menghantar anda peringatan, kemas kini, sokongan, mesej pengurusan, pengumuman perkhidmatan dan maklumat yang diminta;
Kami akan menggunakan data peribadi yang dilakukan oleh pihak ketiga atau kami atas sebab perniagaan yang sah, selagi data itu serasi dengan hak dan jangkaan privasi anda. Ini termasuk:
Mengendalikan, menyelenggara dan menambah baik laman web ini, perkhidmatan kami dan produk kami;
Melakukan analisis dan menjalankan penyelidikan pelanggan;
Sahkan keupayaan anda untuk mengakses atau menggunakan produk atau perkhidmatan tertentu yang hanya tersedia untuk individu yang memenuhi keperluan atau piawaian kelayakan tertentu, seperti profesional penjagaan kesihatan;
Membenarkan anda berinteraksi dengan pembekal perkhidmatan kandungan pihak ketiga tertentu (contohnya, untuk membolehkan anda memaut atau melihat kandungan daripada tapak web pihak ketiga dalam tapak web ini, atau melihat kandungan kami di tapak web pihak ketiga);
Membenarkan anda memilih untuk mengambil bahagian dalam ciri interaktif laman web kami;
Urus tinjauan dalam talian atau tawaran istimewa yang disediakan oleh kami atau melalui rakan kongsi perniagaan pihak ketiga kami;
Tingkatkan tapak web kami, perkhidmatan pelanggan, produk dan perkhidmatan, dan keseluruhan pengalaman pengguna;
Tingkatkan maklumat lain yang kami ada tentang anda untuk membantu kami memahami anda dengan lebih baik dan menentukan minat anda;
Tentukan pilihan anda supaya kami boleh memberitahu anda tentang produk baharu atau produk, perkhidmatan dan promosi lain yang mungkin menarik minat anda;
Syarikat kami juga mempunyai asas undang-undang untuk menggunakan data peribadi anda:
Untuk mencegah penipuan, keselamatan awam, dan untuk menguatkuasakan kewajipan dan terma dan syarat pelaporan syarikat kami, dan mematuhi undang-undang, peraturan, perintah mahkamah, sepina atau prosedur undang-undang lain.
Jika dikehendaki oleh undang-undang, kami juga boleh menggunakan maklumat yang dikumpul mengikut dasar privasi ini dengan persetujuan "ikut serta" anda untuk memberikan anda barangan atau perkhidmatan yang kami fikir mungkin menarik minat anda.

 

 1. Bagaimana untuk menangani data peribadi yang sensitif?

Data peribadi sensitif yang digunakan dalam dasar privasi (juga dirujuk sebagai "kategori khas data peribadi") merujuk kepada data yang berkaitan dengan bangsa atau etnik anda, pendapat politik, agama atau kepercayaan lain, kesihatan, ciri genetik atau biologi, kehidupan seksual, atau seksualiti. Maklumat tentang orientasi, latar belakang jenayah atau keahlian kesatuan. Syarikat kami hanya mengumpul data peribadi yang sensitif dalam keadaan terhad berikut:
Dengan persetujuan anda yang jelas;
Lindungi kepentingan penting anda atau orang lain jika anda tidak bersetuju secara fizikal atau undang-undang;
Jika rawatan diperlukan untuk tujuan perubatan pencegahan atau pekerjaan, sediakan penjagaan atau rawatan kesihatan atau sosial atau menguruskan sistem dan perkhidmatan penjagaan kesihatan atau sosial mengikut undang-undang Kesatuan atau Negara Anggota atau mengikut kontrak dengan profesional kesihatan; atau digunakan untuk menubuhkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang, atau setakat yang dibenarkan dan dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.
Melainkan jika dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang yang terpakai, anda tidak perlu memberikan kami sebarang data peribadi yang sensitif apabila menggunakan tapak web kami. Jika anda memilih untuk tidak berbuat demikian, keputusan anda tidak akan menghalang anda daripada menggunakan tapak web kami.

 

 1. Apakah maklumat lain yang kami kumpulkan?

Seperti kebanyakan tapak web lain, apabila anda menyemak imbas dan berinteraksi dengan tapak web kami, kami mungkin menggunakan teknologi pengumpulan automatik untuk mengumpul maklumat tertentu tentang peranti anda, operasi menyemak imbas dan corak, termasuk:
Butiran lawatan anda ke tapak web kami, termasuk sumber yang anda lawati dan gunakan di tapak web kami, data trafik, data lokasi, log, bahasa;
Tarikh dan masa akses, kekerapan dan data komunikasi lain;
Maklumat tentang komputer dan sambungan Internet, termasuk sistem pengendalian, domain hos dan jenis penyemak imbas (seperti Internet Explorer); atau
Butiran tapak web (URL) yang disyorkan.
Maklumat yang kami kumpulkan secara automatik ialah data statistik yang boleh membantu kami menambah baik tapak web kami dan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan lebih diperibadikan, termasuk membolehkan kami:
Tentukan corak trafik laman web;
Kira bilangan lawatan tapak;
Kenal pasti sumber trafik supaya kami boleh mengukur dan meningkatkan prestasi laman web;
Berkongsi atau menjual maklumat tersebut kepada pihak ketiga;
Bantu kami memahami halaman dan kandungan yang paling popular dan paling kurang popular; dan
Tentukan kekerapan dan tarikh terakhir lawatan anda ke laman web kami.

 

 1. Kuki dan teknologi lain

Apabila anda melawati tapak web kami atau berinteraksi dengan e-mel kami, kami menggunakan kuki, suar web/tag piksel dan teknologi lain (secara kolektif dirujuk sebagai "kuki") untuk mengenal pasti anda. "Kuki" ialah sejumlah kecil data yang dicache atau disimpan pada aktiviti Internet berasaskan komputer. Kuki ini boleh dihantar dalam konteks pihak pertama atau pihak ketiga. Sebagai contoh, kami mungkin mengumpul maklumat tentang jenis dan versi penyemak imbas anda, sistem pengendalian, bahasa pengguna, ISP, halaman web yang dilihat, pautan yang diklik, alamat IP, sama ada terdapat pemalam "Flash", resolusi skrin dan maklumat sambungan. Jenis, tapak web yang dilawati sebelum dan selepas melawat tapak web kami, maklumat terperinci tentang barangan yang dibeli dan e-mel yang anda hantar, kemukakan atau klik untuk memasuki tapak web kami. Dengan mengumpul maklumat ini, kami boleh lebih memahami cara anda berinteraksi dengan tapak web kami; memberikan anda pengalaman dalam talian yang lebih diperibadikan dan dioptimumkan dengan menjejaki pilihan anda; menambah baik laman web kami; melaksanakan kontrak dengan rakan kongsi perniagaan kami; membantu Sahkan penerimaan dan balas e-mel kami; dan menyediakan perkhidmatan pelanggan yang lebih berkesan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kuki yang kami kumpulkan dan cara untuk melumpuhkannya, sila lawati Dasar Kuki kami dan bahagian 9 di bawah. Pemalam media sosial. Tapak web kami menggunakan apa yang dipanggil pemalam sosial (“plug-in”) daripada rangkaian sosial Facebook, Twitter dan LinkedIn. Pemalam ini ditunjukkan oleh logo masing-masing rangkaian sosial. Apabila anda melawati tapak, penyemak imbas anda akan mewujudkan sambungan terus dengan pelayan rangkaian sosial ini. Rangkaian sosial memindahkan kandungan pemalam terus ke penyemak imbas anda dan kemudian menyepadukannya ke dalam tapak web. Penyepaduan pemalam membolehkan rangkaian media sosial menerima maklumat yang telah anda muatkan pada halaman tapak yang sepadan. Sebagai contoh, jika anda log masuk dengan Facebook, ia akan dapat menetapkan lawatan anda ke akaun anda. Apabila anda melawati tapak web kami, sama ada anda berinteraksi dengan pemalam atau tidak, anda telah bertukar maklumat ini. Jika anda berinteraksi dengan pemalam, maklumat yang sepadan akan dihantar terus ke Facebook melalui penyemak imbas anda dan disimpan di sana. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang cara rangkaian sosial menggunakan data, serta hak dan tetapan pilihan anda di tapak rangkaian sosial untuk melindungi privasi anda. Jika anda tidak mahu rangkaian sosial mengumpul data tentang anda melalui laman web kami, anda mesti log masuk ke domain rangkaian sosial sebelum melawati tapak web. Untuk mengelakkan pertukaran maklumat dengan rangkaian sosial semasa lawatan anda ke tapak web kami, anda boleh menarik diri daripada kuki melalui tetapan penyemak imbas anda dan alatan lain.

 

 1. Bagaimana kita berkongsi maklumat?

Syarikat kami komited untuk merahsiakan data peribadi anda. Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam dasar privasi ini, kami tidak akan menjual, berdagang atau menyewa data peribadi anda yang dikumpul di tapak web kepada pihak ketiga. Kami mungkin berkongsi data peribadi anda mengikut keperluan atau kebenaran undang-undang berikut:
Dalam proses perniagaan harian, mana-mana Anhui Fengle Perfume Co., Ltd. hanya boleh menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang diterangkan dalam dasar privasi ini (contohnya, untuk menjawab pertanyaan anda tentang produk dan perkhidmatan kami);
Dengan kontraktor, vendor dan pembekal yang menyediakan perkhidmatan kepada kami bagi pihak kami, seperti memproses dan memenuhi pesanan; analisis dan penyimpanan data; membantu dalam pemasaran langsung dan pengedaran e-mel dan komunikasi lain; perkhidmatan pencegahan penipuan; penghantaran dan logistik; dan Lengkapkan tujuan lain pengumpulan di atas;
Jika kami atau mana-mana syarikat gabungan kami memfailkan kebankrapan atau pemindahan pemilikan (atau aset) yang berkaitan dengan cadangan atau lengkap penyusunan semula korporat mana-mana ahli gabungan kami, seperti penggabungan sebenar atau berpotensi, pemerolehan atau penjualan unit perniagaan;
Mematuhi perintah undang-undang dan keperluan kerajaan, atau menyokong fungsi audit, pematuhan dan tadbir urus korporat seperti yang diperlukan;
Untuk memerangi penipuan atau aktiviti jenayah, dan untuk melindungi hak kami atau ahli gabungan kami, pengguna dan rakan kongsi perniagaan, atau sebagai sebahagian daripada prosedur undang-undang yang menjejaskan syarikat kami, termasuk penguatkuasaan terma dan syarat kami.

Privasi dan keselamatan maklumat anda adalah sangat penting bagi kami.
Sila lihat dasar privasi penuh di bawah untuk mengetahui lebih lanjut.

 1. pengenalan

Dasar privasi ini menerangkan cara syarikat kami dan ahli gabungannya mengumpul dan menggunakan maklumat anda. Dasar privasi kami terpakai kepada semua orang yang melawat dan menggunakan tapak web kami, syarikat kami dan perkhidmatan dalam talian, dan tapak web serta perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh ahli kami (secara kolektif dirujuk sebagai "tapak"). Syarikat gabungan ialah entiti yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh syarikat kami, atau entiti yang dikawal atau dikawal bersama oleh syarikat kami. Rujukan kepada "kesihatan asas", "kami", "kami" atau "kami" dalam dasar privasi ini merujuk kepada entiti yang bertanggungjawab untuk pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda, biasanya entiti yang memperoleh data peribadi anda dalam setiap kes di bawah. Entiti ini juga dipanggil pengawal data. Dasar privasi ini tidak meliputi tapak web dan perkhidmatan dalam talian yang dikendalikan oleh syarikat kami atau syarikat gabungan kami. Laman web dan perkhidmatan dalam talian ini mempunyai dasar privasi yang berasingan dan tidak dikaitkan dengan dasar privasi ini atau digabungkan melalui rujukan. Dasar privasi yang berbeza juga boleh digunakan pada bahagian lain tapak web kami, seperti kawasan yang dilindungi kata laluan atau halaman web yang digunakan untuk pengambilan dalam talian. Dasar privasi kami hanya terpakai kepada aktiviti yang kami lakukan di laman web ini dan tidak digunakan untuk aktiviti yang "luar talian" atau tidak berkaitan dengan tapak web ini. Dasar privasi ini telah dimasukkan ke dalam terma dan syarat kami, dan perkara yang sama terpakai apabila anda menggunakan tapak web kami. Dengan menggunakan laman web ini dan memberikan data peribadi anda dan maklumat lain melalui laman web ini, anda mengakui bahawa data peribadi anda akan diproses mengikut terma dasar privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan amalan yang diterangkan dalam dasar privasi ini, sila jangan berikan kami data peribadi anda atau berinteraksi dengan tapak web dengan cara lain. Kami berhak untuk mengubah suai dasar privasi ini pada bila-bila masa. Jika kami membuat sebarang perubahan besar pada dasar privasi kami, kami akan memberikan notis di tapak web ini sebelum perubahan itu berkuat kuasa. Anda boleh menentukan tarikh semakan terkini dasar privasi ini dengan merujuk pada tarikh "terakhir dikemas kini" di atas. Anda boleh melihat versi terkini dasar privasi ini. Kami mengesyorkan agar anda sentiasa menyemak dasar privasi untuk sebarang perubahan.

 

 1. Apakah data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda?

Data peribadi yang digunakan dalam dasar privasi ini merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti, atau seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang yang berkenaan. Apabila anda melawati tapak web kami dan secara sukarela berinteraksi dengannya, kami akan mengumpul data peribadi berikut:
Nama pertama dan terakhir anda;
Nama syarikat;
Alamat Protokol Internet (IP);
Maklumat hubungan (contohnya, nombor telefon, alamat e-mel);
atau, Maklumat lain yang anda berikan secara sukarela.

 

 1. Bilakah kami mengumpul data peribadi tentang anda?

Melainkan anda secara sukarela memilih untuk mendedahkan maklumat tersebut, syarikat kami tidak akan mengumpul sebarang data peribadi daripada anda melalui laman web ini. Kami mungkin meminta anda memberikan data peribadi tertentu pada masa dan tempat yang berbeza di tapak web. Dalam sesetengah kes, jika anda memilih untuk tidak memberikan kami data peribadi yang diminta, anda mungkin tidak dapat mengakses semua kandungan laman web ini atau mengambil bahagian dalam semua fungsinya. Sebagai contoh, kami mungkin mengumpul data peribadi daripada anda apabila anda melakukan tindakan berikut:
Beli produk daripada syarikat kami melalui laman web kami;
Buka atau balas e-mel kami;
Apabila anda secara sukarela memberikan maklumat kepada kami melalui tinjauan pelanggan, kami boleh memautkannya kepada data peribadi yang telah kami kumpulkan sebelum ini tentang anda;
Hubungi perkhidmatan pelanggan, gunakan fungsi "sambung" kami untuk bercakap dengan wakil syarikat kami, atau gunakan alat sokongan pelanggan kami;
Sambung, paut atau "kongsi" tapak web kami melalui laman rangkaian sosial;
Jika anda memberikan kami data peribadi pihak ketiga, ini bermakna anda telah memberikan notis kepada pihak ketiga dan telah diberi kuasa oleh pihak ketiga untuk memberikan maklumat tersebut.

 

 1. Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi?

Syarikat kami menggunakan data peribadi yang kami kumpulkan untuk memberi anda perkhidmatan atau membuat perjanjian kontrak dengan anda apabila anda melawati laman web kami. Ini termasuk:
Buat akaun laman web dalam talian untuk anda mengikut keperluan anda;
Menyediakan perkhidmatan pelanggan (contohnya, jawab soalan anda atau balas permintaan);
Menghantar anda peringatan, kemas kini, sokongan, mesej pengurusan, pengumuman perkhidmatan dan maklumat yang diminta;
Kami akan menggunakan data peribadi yang dilakukan oleh pihak ketiga atau kami atas sebab perniagaan yang sah, selagi data itu serasi dengan hak dan jangkaan privasi anda. Ini termasuk:
Mengendalikan, menyelenggara dan menambah baik laman web ini, perkhidmatan kami dan produk kami;
Melakukan analisis dan menjalankan penyelidikan pelanggan;
Sahkan keupayaan anda untuk mengakses atau menggunakan produk atau perkhidmatan tertentu yang hanya tersedia untuk individu yang memenuhi keperluan atau piawaian kelayakan tertentu, seperti profesional penjagaan kesihatan;
Membenarkan anda berinteraksi dengan pembekal perkhidmatan kandungan pihak ketiga tertentu (contohnya, untuk membolehkan anda memaut atau melihat kandungan daripada tapak web pihak ketiga dalam tapak web ini, atau melihat kandungan kami di tapak web pihak ketiga);
Membenarkan anda memilih untuk mengambil bahagian dalam ciri interaktif laman web kami;
Urus tinjauan dalam talian atau tawaran istimewa yang disediakan oleh kami atau melalui rakan kongsi perniagaan pihak ketiga kami;
Tingkatkan tapak web kami, perkhidmatan pelanggan, produk dan perkhidmatan, dan keseluruhan pengalaman pengguna;
Tingkatkan maklumat lain yang kami ada tentang anda untuk membantu kami memahami anda dengan lebih baik dan menentukan minat anda;
Tentukan pilihan anda supaya kami boleh memberitahu anda tentang produk baharu atau produk, perkhidmatan dan promosi lain yang mungkin menarik minat anda;
Syarikat kami juga mempunyai asas undang-undang untuk menggunakan data peribadi anda:
Untuk mencegah penipuan, keselamatan awam, dan untuk menguatkuasakan kewajipan dan terma dan syarat pelaporan syarikat kami, dan mematuhi undang-undang, peraturan, perintah mahkamah, sepina atau prosedur undang-undang lain.
Jika dikehendaki oleh undang-undang, kami juga boleh menggunakan maklumat yang dikumpul mengikut dasar privasi ini dengan persetujuan "ikut serta" anda untuk memberikan anda barangan atau perkhidmatan yang kami fikir mungkin menarik minat anda.

 

 1. Bagaimana untuk menangani data peribadi yang sensitif?

Data peribadi sensitif yang digunakan dalam dasar privasi (juga dirujuk sebagai "kategori khas data peribadi") merujuk kepada data yang berkaitan dengan bangsa atau etnik anda, pendapat politik, agama atau kepercayaan lain, kesihatan, ciri genetik atau biologi, kehidupan seksual, atau seksualiti. Maklumat tentang orientasi, latar belakang jenayah atau keahlian kesatuan. Syarikat kami hanya mengumpul data peribadi yang sensitif dalam keadaan terhad berikut:
Dengan persetujuan anda yang jelas;
Lindungi kepentingan penting anda atau orang lain jika anda tidak bersetuju secara fizikal atau undang-undang;
Jika rawatan diperlukan untuk tujuan perubatan pencegahan atau pekerjaan, sediakan penjagaan atau rawatan kesihatan atau sosial atau menguruskan sistem dan perkhidmatan penjagaan kesihatan atau sosial mengikut undang-undang Kesatuan atau Negara Anggota atau mengikut kontrak dengan profesional kesihatan; atau digunakan untuk menubuhkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang, atau setakat yang dibenarkan dan dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.
Melainkan jika dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang yang terpakai, anda tidak perlu memberikan kami sebarang data peribadi yang sensitif apabila menggunakan tapak web kami. Jika anda memilih untuk tidak berbuat demikian, keputusan anda tidak akan menghalang anda daripada menggunakan tapak web kami.

 

 1. Apakah maklumat lain yang kami kumpulkan?

Seperti kebanyakan tapak web lain, apabila anda menyemak imbas dan berinteraksi dengan tapak web kami, kami mungkin menggunakan teknologi pengumpulan automatik untuk mengumpul maklumat tertentu tentang peranti anda, operasi menyemak imbas dan corak, termasuk:
Butiran lawatan anda ke tapak web kami, termasuk sumber yang anda lawati dan gunakan di tapak web kami, data trafik, data lokasi, log, bahasa;
Tarikh dan masa akses, kekerapan dan data komunikasi lain;
Maklumat tentang komputer dan sambungan Internet, termasuk sistem pengendalian, domain hos dan jenis penyemak imbas (seperti Internet Explorer); atau
Butiran tapak web (URL) yang disyorkan.
Maklumat yang kami kumpulkan secara automatik ialah data statistik yang boleh membantu kami menambah baik tapak web kami dan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan lebih diperibadikan, termasuk membolehkan kami:
Tentukan corak trafik laman web;
Kira bilangan lawatan tapak;
Kenal pasti sumber trafik supaya kami boleh mengukur dan meningkatkan prestasi laman web;
Berkongsi atau menjual maklumat tersebut kepada pihak ketiga;
Bantu kami memahami halaman dan kandungan yang paling popular dan paling kurang popular; dan
Tentukan kekerapan dan tarikh terakhir lawatan anda ke laman web kami.

 

 1. Kuki dan teknologi lain

Apabila anda melawati tapak web kami atau berinteraksi dengan e-mel kami, kami menggunakan kuki, suar web/tag piksel dan teknologi lain (secara kolektif dirujuk sebagai "kuki") untuk mengenal pasti anda. "Kuki" ialah sejumlah kecil data yang dicache atau disimpan pada aktiviti Internet berasaskan komputer. Kuki ini boleh dihantar dalam konteks pihak pertama atau pihak ketiga. Sebagai contoh, kami mungkin mengumpul maklumat tentang jenis dan versi penyemak imbas anda, sistem pengendalian, bahasa pengguna, ISP, halaman web yang dilihat, pautan yang diklik, alamat IP, sama ada terdapat pemalam "Flash", resolusi skrin dan maklumat sambungan. Jenis, tapak web yang dilawati sebelum dan selepas melawat tapak web kami, maklumat terperinci tentang barangan yang dibeli dan e-mel yang anda hantar, kemukakan atau klik untuk memasuki tapak web kami. Dengan mengumpul maklumat ini, kami boleh lebih memahami cara anda berinteraksi dengan tapak web kami; memberikan anda pengalaman dalam talian yang lebih diperibadikan dan dioptimumkan dengan menjejaki pilihan anda; menambah baik laman web kami; melaksanakan kontrak dengan rakan kongsi perniagaan kami; membantu Sahkan penerimaan dan balas e-mel kami; dan menyediakan perkhidmatan pelanggan yang lebih berkesan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kuki yang kami kumpulkan dan cara untuk melumpuhkannya, sila lawati Dasar Kuki kami dan bahagian 9 di bawah. Pemalam media sosial. Tapak web kami menggunakan apa yang dipanggil pemalam sosial (“plug-in”) daripada rangkaian sosial Facebook, Twitter dan LinkedIn. Pemalam ini ditunjukkan oleh logo masing-masing rangkaian sosial. Apabila anda melawati tapak, penyemak imbas anda akan mewujudkan sambungan terus dengan pelayan rangkaian sosial ini. Rangkaian sosial memindahkan kandungan pemalam terus ke penyemak imbas anda dan kemudian menyepadukannya ke dalam tapak web. Penyepaduan pemalam membolehkan rangkaian media sosial menerima maklumat yang telah anda muatkan pada halaman tapak yang sepadan. Sebagai contoh, jika anda log masuk dengan Facebook, ia akan dapat menetapkan lawatan anda ke akaun anda. Apabila anda melawati tapak web kami, sama ada anda berinteraksi dengan pemalam atau tidak, anda telah bertukar maklumat ini. Jika anda berinteraksi dengan pemalam, maklumat yang sepadan akan dihantar terus ke Facebook melalui penyemak imbas anda dan disimpan di sana. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang cara rangkaian sosial menggunakan data, serta hak dan tetapan pilihan anda di tapak rangkaian sosial untuk melindungi privasi anda. Jika anda tidak mahu rangkaian sosial mengumpul data tentang anda melalui laman web kami, anda mesti log masuk ke domain rangkaian sosial sebelum melawati tapak web. Untuk mengelakkan pertukaran maklumat dengan rangkaian sosial semasa lawatan anda ke tapak web kami, anda boleh menarik diri daripada kuki melalui tetapan penyemak imbas anda dan alatan lain.

 

 1. Bagaimana kita berkongsi maklumat?

Syarikat kami komited untuk merahsiakan data peribadi anda. Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam dasar privasi ini, kami tidak akan menjual, berdagang atau menyewa data peribadi anda yang dikumpul di tapak web kepada pihak ketiga. Kami mungkin berkongsi data peribadi anda mengikut keperluan atau kebenaran undang-undang berikut:
Dalam proses perniagaan harian, mana-mana Anhui Fengle Perfume Co., Ltd. hanya boleh menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang diterangkan dalam dasar privasi ini (contohnya, untuk menjawab pertanyaan anda tentang produk dan perkhidmatan kami);
Dengan kontraktor, vendor dan pembekal yang menyediakan perkhidmatan kepada kami bagi pihak kami, seperti memproses dan memenuhi pesanan; analisis dan penyimpanan data; membantu dalam pemasaran langsung dan pengedaran e-mel dan komunikasi lain; perkhidmatan pencegahan penipuan; penghantaran dan logistik; dan Lengkapkan tujuan lain pengumpulan di atas;
Jika kami atau mana-mana syarikat gabungan kami memfailkan kebankrapan atau pemindahan pemilikan (atau aset) yang berkaitan dengan cadangan atau lengkap penyusunan semula korporat mana-mana ahli gabungan kami, seperti penggabungan sebenar atau berpotensi, pemerolehan atau penjualan unit perniagaan;
Mematuhi perintah undang-undang dan keperluan kerajaan, atau menyokong fungsi audit, pematuhan dan tadbir urus korporat seperti yang diperlukan;
Untuk memerangi penipuan atau aktiviti jenayah, dan untuk melindungi hak kami atau ahli gabungan kami, pengguna dan rakan kongsi perniagaan, atau sebagai sebahagian daripada prosedur undang-undang yang menjejaskan syarikat kami, termasuk penguatkuasaan terma dan syarat kami.