ข่าว

บ้านข่าวนวัตกรรมล่าสุดของเทคนิคการสกัด Peppermint Oil คืออะไร?

นวัตกรรมล่าสุดของเทคนิคการสกัด Peppermint Oil คืออะไร?

2023-03-03

น้ำมันสะระแหน่เป็นน้ำมันหอมระเหยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสกัดจากต้นสะระแหน่ เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติให้ความสดชื่นและความเย็น และมีประโยชน์หลากหลายในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยา และอาหาร ด้วยความต้องการน้ำมันเปปเปอร์มินต์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีนวัตกรรมมากมายในเทคนิคการสกัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การกลั่นด้วยไอน้ำ

การกลั่นด้วยไอน้ำเป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช รวมทั้งสะระแหน่ ในวิธีนี้ ไอน้ำจะผ่านวัสดุจากพืช ซึ่งจะปล่อยน้ำมันหอมระเหยออกมา ไอน้ำและน้ำมันหอมระเหยจะถูกควบแน่นและแยกออกจากกัน ทำให้ได้น้ำมันหอมระเหยที่เข้มข้น ล่าสุดมีนวัตกรรมของกระบวนการกลั่นด้วยไอน้ำที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นและใช้พลังงานน้อยลง

 

การสกัดของไหลวิกฤตยิ่งยวด

การสกัดของเหลวที่วิกฤตยิ่งยวดเป็นวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วิธีนี้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่วิกฤตยิ่งยวดเป็นตัวทำละลายในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากวัสดุจากพืช กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าวิธีดั้งเดิม เนื่องจากใช้พลังงานน้อยกว่าและก่อให้เกิดของเสียน้อยกว่า

 

การสกัดโดยใช้ไมโครเวฟช่วย

การสกัดด้วยไมโครเวฟเป็นอีกเทคนิคใหม่ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช รวมทั้งสะระแหน่ ในวิธีนี้ วัสดุจากพืชจะถูกใส่ในภาชนะที่มีตัวทำละลาย และนำส่วนผสมไปอุ่นในไมโครเวฟ ไมโครเวฟให้ความร้อนแก่ส่วนผสม ทำให้น้ำมันหอมระเหยถูกปล่อยออกมาจากวัสดุจากพืชและละลายลงในตัวทำละลาย วิธีนี้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการสกัดแบบเดิม เนื่องจากสามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

 

การสกัดด้วยอัลตราซาวนด์ช่วย

การสกัดด้วยอัลตราซาวนด์เป็นเทคนิคที่ใช้คลื่นอัลตราโซนิกเพื่อสกัดน้ำมันหอมระเหยจากวัสดุจากพืช วัสดุจากพืชถูกใส่ไว้ในภาชนะที่มีตัวทำละลาย และใช้คลื่นอัลตราโซนิกเพื่อสลายเซลล์พืชและปล่อยน้ำมันหอมระเหยออกมา วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการสกัดแบบดั้งเดิมและสามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่า

หน้าก่อนหน้า:

หน้าต่อไป: